Neler yeni

TYT 2021 - KAÇ GÜN KALDI?

TYT Tarihi: 26 Haziran 2021 Aşağıdaki sayaç, ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre TYT 2021 sınavına ne kadar kaldığını göstermektedir. Hangi Gün: Cumartesi Saat: 10:15 Sınav Süresi: 135 dk Başvurular: 4 Şubat-2 Mart 2021 Geç Başvuru Günü: 17-18 Mart 2021

Tarih 2 Ders Özeti

admin

Administrator
Yönetici
ÜNİTE 1 - İLK VE ORTAÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
1 KONU - TÜRK DÜNYASINDA İLK İZLER

Türk Adı ve Anlamı
Türk dünyası tarihi yerli ve yabancı çok sayıda Türkoloji uzmanı tarafından yapılan araştırmalarda Türk adının değişik anlamlara geldiği ortaya konmuştur. A. Vambery (Vamberi) “türemek”, G. Nemeth (Nemet) “güç-kuvvet” A.N. Kononov (Kononov) ise “insan” anlamına geldiğini söyler. Ziya GÖKALP ise “töreli” anlamındadır. Kaşgarlı Mahmut 11. yy. da “olgunluk çağı” olarak adlandırmış iken en eski Çin kaynaklarında ise Türk adı “miğfer” olarak söylenmiştir. Türk adının siyasi olarak ilk kez kullanılması I. Göktürk Devleti(552) dönemine denk gelir.

Orta Asya’da İlk Kültürler
Ortaya çıkan arkeolojik çalışmalar Türk topluluklarına ait Orta Asya’da birçok kültür merkezi olduğunu ortaya koymuştur. Çok eski yıllarda bu kültürlerle Türkler gelişme sürecini tamamlamıştır.

Anav Kültürü (MÖ 4500–MÖ 1000): Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Türkmenistan’ın Aşkabat yakınlarında ortaya çıkar. At ilk kez bu kültürde görülür. İnsanlar yerleşik hayata geçmiştir, topraktan ve bakırdan eşyalar yapmıştır, dokumacılıkla uğraşmıştır ve küçükbaş ile büyükbaş hayvan beslemiştir.

Afanesyevo Kültürü (MÖ 3000–MÖ 1700): Türklerin en eski kültürüdür. Altay Sayan Dağları kuzeybatısında bozkırda ortaya çıkmıştır. Türkler bu dönemde avcılık ve hayvancılıkla uğraşmış, taştan ve bakırdan eşyalar kullanmıştır.

Andronova Kültürü (MÖ 1700–MÖ 1200): Altaylardan Hazar’ın doğusuna uzanan bölgede görülür. Bu kültürde bakır eşyalara ek olarak ilk kez altın ve tunçtan aletler yapıldı. Havyan figürleri gündelik eşyalara yansıdı.

Karasuk Kültürü (MÖ 1200–MÖ 700): Adını Yenisey Irmağı’nın Karasuk kolundan almıştır ve nehrin çevresinde gelişim göstermiştir. Üstü çadırla örtülü olan dört tekerlekli araba, keçeden çadır ve koyun yününden dokunan eşyalar yoğun olarak kullanılmıştır.

Tagar Kültürü (MÖ 700–MÖ 100): Abakan bölgesinde ortaya çıkmıştır. Orta Asya’nın en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi olarak bilinir. Hayvan Üslubu bu dönemde oldukça gelişmiş bir şekil alır. Kurganlarda farklı araçlar, at koum takımları, seramikler yoğun olarak yer kaplar.
 
Üst