• Özel Güvenlik 1. Temel Sınav Soruları ve Cevapları – Online Test

logo

1.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "A" Kardiyoloji
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi kaç saattir?
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kimlik tespiti
Soru Açıklaması
4.
Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
5.
Üzerinde silah bulunan kişi özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
Doğru Cevap: "A" İmzalamadığı tutanağa yazılır
Soru Açıklaması
6.
Meşhut cürüm (suç üstü) halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Herkesin
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
Doğru Cevap: "B" Alışveriş merkezinde
Soru Açıklaması
8.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları hangisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Devlet Memurları Kanunu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı adli arama kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Suç delillerini elde etme
Soru Açıklaması
logo

11.
Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine getirir?
Doğru Cevap: "C" Toplantı, konser ve spor müsabakalarında
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki hangi şartlarda CMUK 157ye göre yakalama yetkisini yerine getirir?
Doğru Cevap: "A" Herhangi bir olay olduğunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanları
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
14.
5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
15.
Hangisi 5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı
Soru Açıklaması
16.
Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" El koyma
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlisi, görev alanı olan sitenin içinde ve görevi sırasında hırsızlık yapan bir kişiyi suç üstündeyken fark ederek yakalamak amacıyla kovalamış ve bu esnada hırsızın kaçtığı site içindeki bir eve de girmiştir. Özel güvenlik görevlisinin bu örnek olaydaki davranışını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü hali söz konusu olduğu için hukuka uygundur
Soru Açıklaması
18.
Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?
Doğru Cevap: "E" Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
Doğru Cevap: "B" Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak yaptığı arama sonucu ele geçen delil ne olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Delil olma özelliğini yitirecektir
Soru Açıklaması
logo

21.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik Teşkilatı
Soru Açıklaması
22.
Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez
Soru Açıklaması
23.
Devriye hizmeti nedir?
Doğru Cevap: "A" Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
Soru Açıklaması
24.
Nokta görevlisi aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "D" Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR

Kamu Personel Seçme Sınavı

03 Mart 2018

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR